Brochure Eendracht OK HR

Onderstaand vindt u alvast ons programma overzicht.

openbare werken

 • afwerking kerk Dentergem – interieur schilderen
 • uitvoering dossier fietspaden N305 – Meulebekesteenweg
 • uitvoering wegenis- & rioleringswerken N382 – Markegemstraat
 • verdere wegeniswerken (deel 3 – Groenhove)

sociale zaken/welzijn

 • gezondheidscampagnes
 • verdere uitbouw kinderopvang
 • project huis van het kind (ism dienst jeugd)
 • ondersteuningsacties voor senioren
 • verdere ondersteuning van de dringende medische hulpverlening (dienst 112)

energie & milieu

 • oog op controle van de algemene netheid van de gemeente door aanstellen van een gemeenschapswacht
 • vervangen volledige openbare verlichting door LED lampen
 • onderhoud van wandel- en fietspaden
 • invoeren van ecologische energievoorzieningen in onze gemeente in het kader van de klimaatsdoelstellingen
 • initiatieven voor onkruidbestrijding
 • preventieve en repressieve aanpak zwerfvuil

veiligheid

 • aanstellen van gemeenschapswacht
 • camerabewaking openbare sites

cultuur en sport

 • uitbreiden bibliotheek
 • aanpassings- en verbeteringswerken van ontmoetingscentra
 • verder actief beheer voetbalterreinen

onderwijs

 • uitbreiding schoolgebouw ‘de wegwijzer’ – wakken
 • aanpassingswerken ‘kunstacademie’ kerkstraat – dentergem

jeugd

 • verdere uitbouw jeugddienst
 • verdere ondersteuning:
  • jeugdraad
  • jeugdverenigingen
  • kampvervoer
 • project ‘huis van het kind’

verkeer en mobiliteit

 • uitvoering dossier fietspaden N305 – Meulebekesteenweg
 • doortocht N382
 • infosessies ‘de lijn’ – belbus senioren
 • buurtparking Mandelstraat

nijverheid/ruimtelijke ordening

 • overleg met economische actoren (cfr unizo)
 • info en begeleiding voor startende ondernemingen
 • uitwerken kmo zone riva-site

administratie/financiën

 • verdere uitbouw e-loket (ea bvb ticketgang…)

informatie/communicatie

 • verlenen evenwichtig dienstenpakket
 • beschikbaarheid garanderen gemeentelijke diensten (bvb 2e zaterdag maand)
 • openbare wifi in gemeentelijke gebouwen
 • analyse tot mogelijkheid ledboards op toegangswegen